Follow

Kako mogu da grupiram predmete po studijskim godinama na uvodnoj stranici?

Predmete na uvodnoj stranici možemo grupirati po studijskim godinama, tako da znamo, koji predmet pripada kojoj godini i možemo podesiti, da nam prikaže samo predmete tekuće godine.

Prvo moramo uključiti opciju "Group by Term", da nam predmete kategorizira po studijskim godinama:

  1. Sa mišem se postavimo iznad modula "My Courses", da nam na desnom rubu prikaže sivu ikonu za postavke i kliknemo tu ikonu.
  2. U rubrici "Terms" označimo opciju "Group by Term".
  3. Na listi studijskih godina izaberemo u stupcu "Show Term" studijske godine, koje želimo imati prikazane u listi predmeta.
  4. U stupcu "Expand Term" označimo studijske godine, za koje želimo imati proširen prikaz predmeta.
  5. Postavke sačuvamo.

Na taj način će predmeti biti prikazani u odnosu na studijsku godinu i možemo bilo kada podesiti, koje studijske godine želimo imati prikazane a koje ne.

0 Komentari

Molimo Prijavite se kako bi ostavili komentar.
Powered by Zendesk